×
×

O nama

Udruženje građana „AURORA“ osnovano je 2007 godine i broji ukupno 57 članova, koji su tokom godina angažovanja u drugim društvima stekli dragoceno znanje i iskustvo. Od ukupnog broja članova preko 70% su mladi. Za stručnu pomoć tokom realizacije svih dosadašnjih aktivnosti udruženje je angažovalo više saradnika koji su svojim znanjem i iskustvom omogućili potpunu implementaciju istih.

U saradnji sa OO Crvenog krsta organizovali smo promociju Svetskog dana zdrave hrane sa predavanjem i degustacijom. U saradnji sa Učeničkim parlamentom Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole organizovali smo predavanja na temu prevencije HIV infekcije, emisije na lokalnom radiju sa istom temom i javnu promociju prevencije polno prenosivih bolesti. U saradnji sa Centrom građana „Agora“ iz Vršca smo aktivno učestvovali u izradi nacrta nacionalne strategije za mlade, i nakon toga formiranju omladinske nevladine organizacije „Omladnski centar opštine Bela Crkva“ u sklopu projekta „Omladinski karavan Uhvati korak“ koji je finansiralo Ministarstvo za sport i omladinu. Na radiju „Sunce“ vodili smo i uređivali serijal autorskih emisija „Zeleni talas“ uz punu podršku radija za sve aktivnosti. Učestvovali smo u izradi Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bela Crkva i bili nosioci projekta izrade „Zelene agende“, koja predstavlja strateški dokument održivog razvoja. Samostalno smo realizovali projekat edukacije o polno prenosivim bolestima „Stranac u noći, HIV ujutru - Da li vredi?“, koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine, a sproveo se u skladu sa pokrajinskim akcionim planom za omladinu. Takođe smo u partnerstu sa lokalnom Kancelarijom za mlade opštune Bela Crkva realizovali projekat obuke mladih u izgrađivanju sistema informisanja „I ja imam šta da kažem“, koji je finansiralo Ministarstvo za omladinu i sport Republike Srbije, a srovodio se u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade. Trenutno u partnerstvu sa Lokalnom kancelarijom za mlade opštine Bela Crkva, kao nosioci realizujemo projekat „I ja imam šta da kažem 2“ (Obuka mladih u izgrađivanju sistema informisanja kroz televizijsko novinarstvo, televizijsku kameru i montažu) koji finansira MInistartvo omladine i sporta Republika Srbija. Većinu dosadašnjih aktivnosti sproveli smo svojim sredstvima, bez donacija, sponzorstva i volonterskim radom.